Hagar

Det finns många olika hagar att välja bland. Allt från grusad rastfålla till mindre eller enorma gräshagar. Hästarna går enskilt eller i flock om 2-6 stycken. Ston och valacker går för sig.

Hästarna serveras lunch 2 gånger per dag ute.

Vinterfållor

Stora fina sommarhagar

hagelambo

En del hästar går i flock andra inte

De är sysselsatta hela dagen med att äta av det gröna gräset

En del tar en paus i ätandet genom att bara vila sig

Det är sällan hästarna är nära grinden när man kommer för att ta in dem