Villkor

  • Stallhyran betalas i förskott, senast sista vardagen i månaden, mockning/skritt betalas i efterskott.
  • En månads uppsägningstid.
  • Fri tillgång på hösilage = så mycket foder hästen behöver alternativt hästägaren vill ge (dock minimum enligt Jordbruksverkets riktlinjer dvs 1,5 kg stråfoder per 100 kg kroppsvikt). Mat får ej slängas eller mockas ut.
  • Varje hästägare kvällsfodrar stallarna mellan kl 20-21 ca en gång per månad enligt schema.
  • Varje hästägare har ett städområde som man ansvarar för i en månad enligt schema.
  • Varje hästägare följer stallets avmaskningsrutiner.
  • Samtliga hästar på anläggningen skall hållas försäkrade, Gunnesby Stall har egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring samt medhjälpsförsäkring.

 Gunnesby Stall har öppet med full service samtliga månader under året