Stallar

Anläggningen har ponnyboxar, uteboxar och boxar i varm- & kallstall. Våra 40 boxar är fördelade på 6 stallavdelningar med max 11 boxar i en stalldel.

Trestallet 3 stycken uteboxar  

Paviljongen 2 st uteboxar 

Nya stallet       8 st boxar (för stora hästar), kallstall 

Gamla stallet har 11 st boxar (för ponny och små hästar), varmstall. Bilden är tagen från baksidan av stallet.

 

 

Baksidan stallet

Nya stallets utsida Nya stallets insida

Utsidan av vita stallet                                         Inuti det nya stallet

Insidan en box      Inuti en box